ببینید| قالیباف در گفتگوی خبری: ریشه اصلی آسیب های اجتماعی بیکاری و رکود است.

ریشه اصلی آسیب های اجتماعی بیکاری و رکود است.
ببینید| قالیباف در گفتگوی خبری: یکی از مسائل کشور که مردم هم از آن دلخورند مبارزه با فساد است.
یکی از مسائلی که مردم هم ازآن دلخورندمبارزه با فساد است
ببینید| قالیباف در گفتگوی خبری: فاصله طبقاتی را در کشور کاهش می دهیم
فاصله طبقاتی را در کشور کاهش می دهیم

قالیباف در گفت وگوی خبری: شنیدیم در خانه فلان وزیر محموله قاچاق کشف شده.

 من اگر رئیس دولت بودم فورا وزیر را برکنار و از مردم عذرخواهی می کردم.

شنیدیم در خانه فلان وزیر محموله قاچاق کشف شده

ببینید| قالیباف در گفتگوی خبری: با اطمینان می گویم می توان ۵ میلیون شغل ایجاد کرد.

با اطمینان می گویم می توان ۵ میلیون شغل ایجاد کرد.

ببینید| گفتگوی خبری قالیباف: رسیدگی به زنان سرپرست خانوار از موضوعات اصلی ماست

رسیدگی به زنان سرپرست خانوار از موضوعات اصلی ماست
قالیباف در گفتگوی خبری: یارانه ای را که حداقل قدرت خرید سال ۸۹ را هم باید الان حفظ کنیم، معادل آن ۴۵ هزار تومان الان ۱۵۰ هزار تومان است
قالیباف در گفتگوی خبری
کلیپ ویژه

 ببینید | ساماندهی بانوان کارتن خواب / دست به دست هم بدهیم تا فقر، بیکاری و آسیب های اجتماعی را ریشه کن کنیم
ببینید | ساماندهی بانوان کارتن خواب
قالیباف: ما در"دولت مردم" متعهدیم یارانه اقشار محروم و کم درآمد را به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم.

 بخش خبری ۲۰:۳۰
یارانه اقشار محروم وکم درآمدرابه 150هزار تومان میرسانیم
ببینید| اینکه من می گویم شما دولت ۴ درصدی هستید به همین خاطر است...

 از اتاق هایتان بیرون بیایید و ببینید
اینکه من می‌گویم شما دولت۴درصدی هستید به همین خاطر است
ببینید| قالیباف: با پدیده ای روبه رو هستیم که به دوربین نگاه می کند و ...
با پدیده ای روبه رو هستیم که به دوربین نگاه می کند و...
ببینید| دروغ دوم روحانی جلوی دوربین به مردم/ چه کسی مجوز بلندمرتبه‌سازی را در تهران می‌دهد؟
دروغ دوم!چه کسی مجوز بلندمرتبه‌سازی را درتهران می‌دهد؟
من متاسفم که شما دستاویز دیگران شده‌اید و حرف‌های واقعی باطن خودتان را نمی‌گویید.
من متاسفم که شما دستاویز دیگران شده‌اید!
ببینید| امروز شرایط غیرقابل قبول شده است/ آیا آمار بیکاری کمتر شده یا بیشتر شده است؟
آیا آمار بیکاری کمتر شده یا بیشتر شده است؟
ببینید| در سال ۹۵ بیشتر از ۵۳۰ میلیارد وام گرفته اند و خیلی ها در صف گرفتن وام ازدواج هستند.
در سال ۹۵ بیشتر از ۵۳۰ میلیارد وام گرفته اند!
ببینید | بهره ای که ۴ درصد مردم از امکانات می برند اندازه ۹۶ درصد دیگر نیست
دکتر قالیباف در اولین مناظره زنده تلوزیونی: