مجلس نو ، اخبار انتخابات مجلس 1398
در واکنش به ایده محمدباقر قالیباف برای شکل گیری «مجلس نو»، برخی از کاربران توئیتر به طرح نظر خود در این باره پرداختند. کاربری با استقبال از این طرح، این ایده را موجب« عَلَم شدن چندتا جوون جلوی پیرمردهای تکراری که هر دوره کاندید میشن» دانست. کاربر دیگری هم نوشت: «لیست بلندی از جوانان را می شناسم که شایستگی نمایندگی مجلس را دارند». برخی کاربران هم طبق معمول این ایده را سوژه طنازی های خود کردند. کاربری با کنایه به تعدد شاخص های مختلف و توجه به جزئیات  در این شاخص ها برای ثبت نام در این سایت نوشت: «برای این که بتونی یه کاندیدای جوون معرفی کنی باید تا شماره پا و عکس کفشتم آپلود کنی!» فرد دیگری هم تأکید کرد که به شرط آن که آقازاده ها وارد عرصه انتخابات نشوند این دیدگاه را می پسندم. فرد دیگری هم تصریح کرده بود که «اصولگرایی تا وقتی انتخابات را به ریش سفیدی گره بزند، نه جوان گرایی معنا دارد نه آتش به اختیاری.»