تاریخ انتخابات در ایران نشان می‌دهد نمی‌شود به نظرسنجی‌ها قبل از انتخابات اطمینان کرد. مردم معمولا تصمیم خود را در هفته منتهی به رای‌گیری می‌گیرند نه یک سال و یا چند ماه به انتخابات. 

در نهایت باید به قالیباف و حامیان او یک توصیه ساده کرد. برای ورود به انتخابات زیاد به نظرسنجی‌ها دل نبندید و فکری به حال استراتژی‌های انتخاباتی خود کنید.