سال 96 : سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال مبارکباد.

WWW.MASHHAD7.IR